Francouzské fráze

Frázeikona řazení Překlad
Voyons!

Podívejme se! Hleďme!

Vous n'éprouvez pas d'émotion.
Vous etes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire...
Vous ȇtes bonne mère.

Vy jste dobrá matka.

Voilà.

Tady (tam) je/ jsou. Tady máš.

vieux jeu

staromódní

une femme fatale

vamp, osudová žena

tout doucement

pomaličku

tout de mȇme

přesto

Tout cela n’a pas d’importance

Tohle všechno není důležité.

Tout à fait au bout, monsieur.

Skutečně vzadu, pane.

toujours pratique

stále praktický

Tiens !

Hleďme!

tȇte-à-tȇte

tváří v tvář

Scélérat ! Monstre !

Darebáku! Lumpe!

Sacré !

Sakra!

Qui s’excuse s’accuse.

Potrefená husa nejvíc kejhá.

pure chance

čirá náhoda

Précisément !

Přesně tak!

pied-à-terre

garsoniéra

petits pois à la française

zelený hrášek po francouzsku

Permetezz.

Dovolte.

Pas du tout. / Du tout!

Vůbec!

oui

ano

omelette aux champignos

omeleta na houbách

Oh, parfaitement.

Ovšem.

Ô ma chère maison, mon nid, mon gîte / Le passé t’habite, ô ma chère maison.

http://gauterdo.com/ref/cc/chere.maison.html

N’est-ce pas ?

Není-liž pravda?

mon vieux
mon pauvre ami

můj ubohý příteli

Mon Dieu!

Můj Bože!

mon cher

můj drahý / můj milý

mon ami

můj příteli

mille remerciments

tisíceré díky

manie de grandeur

posedlost velikášstvím

mal de mer

mořská nemoc

Mais oui!

No ano!

Ma foi!

Na mou věru!

les dunes impéccables
jolie femme

hezká žena

je ne sais quoi

cosi

Je crois que vous avez un erreur.
Jamais de la vie !

Jaktěživ ne!

hors-d’œuvre

předkrm

hors de combat
Hein ?

Co?

haute noblesse
foie gras

husí játra

feux d’artifice

ohňostroje

Et je porterai plainte à la Compagnie des Wagons-Lits.

A budu si stěžovat u Společnosti Wagons-Lits.

Épatant!

Úžasný! Skvělý! Ohromný! Kolosální!

enfin

konečně

En vérité !

To je pravda!

empressement

horlivost

embonpoint

tloušťka

Elle est jolie – et chic.

Je hezká – a šmrncovní.

Eh bien.

Inu.

distrait

roztržitý

dernier cri

poslední výkřik (ve smyslu žhavá novinka)

dans son caractère

v jeho povaze

C’est possible.

To je možné.

C’est plus simple que ca.

Je to ještě jednodušší.

C’est embêtant.

To je mrzuté.

croyez-moi

věřte mi

cordon bleu

V kontextu povídky Druhý gong označení pro výtečného kuchaře, zřejmě absolventa školy Cordon bleu.

Comment ?

Jakže?

comme ça

takto, takhle, jen tak

cherchez la femme

za vším hledej ženu

Cent tonerres !

U sta hromů!

Cela vous dit quelque chose ?

Říká vám to něco?

Cela n’a pas d’importance.

To není důležité.

Ce n’est rien. Je me suis trompé.

Nic se neděje. Spletl jsem se.

Ça dépend.

Přijde na to.

bonsoir

dobrý večer

blanquette de veau

telecí ragú

bien entendu / Bien entendu !

opravdu / samozřejmě / Platí! / Dobrá! / Budiž! / Ujednáno!

beau temps
baba au rhum

rumový dortíček

autres temps, autres mœurs

jiná doba, jiné mravy

au contraire

naopak

Allez!

Do toho! / Hajdy! / Jděte!

A la bonne heure.

Výborně, pro mě za mě.

...un jeune homme comme ca, tellement comme il faut!

Qu est-ce qu'il y a?