22 let české Společnosti Agathy Christie

Na pondělí 22. července 2017 připadá 22 let od oficiální registrace české Společnosti Agathy Christie na ministerstvu vnitra.

Naše českou společnost založil Jan Čermák. Vznikla jako pobočka britské Agatha Christie Society, v níž působili i autorčina dcera Rosalind Hicks a vnuk Mathew Prichard. Už řadu let však fungujeme jako samostatná organizace, nějakou dobu jsme dokonce byli snad jediná společnost Agathy Christie na celém světě.

Společnost Agathy Christie si klade čtyři základní cíle:

  • usnadňovat a podporovat komunikaci mezi příznivci Agathy Christie;
  • poskytovat svým členům informace;
  • podporovat šíření díla Agathy Christie v médiích všeho druhu;
  • šířit a chránit dobré jméno Agathy Christie.

Naši členové se scházejí dvakrát do roka a občas podnikáme i další akce, jako jsou Hry na vraždu nebo návštěvy divadelních představení. Průběžně mohou členové mezi sebou komunikovat prostřednictvím e-mailové konference.

Snažíme se být v kontaktu s českými nakladateli, vydavateli audioknih, divadly, televizními stanicemi nebo filmovými distributory. Zkrátka všemi možnými partnery, kteří v češtině v nějaké podobě vydávají nebo uvádějí dílo Agathy Christie.

Už v počátcích naší společnosti jsme měli první verze webových stránek, ale zpočátku byl hlavním komunikačním kanálem tištěný zpravodaj, určený pro členy. Nejstarší dohledatelná verze stránek je k dispozici pomocí služby web.archive.org. Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí pravděpodobně úvodní stránka ve verzi z konce června 2001.

Ve veřejné části internetových stránek byly několik let jen „statické“ informace o životě a díle Agathy Christie, od roku 2007 informujeme i širokou veřejnost o aktuálně vydávaných knihách, vysílání v televizi apod. V roce 2010 nám přibyl facebookový profil a před pár týdny rovněž Instagram.

Děkujeme za přízeň svým členům, pravidelným i občasným návštěvníkům našeho webu, Facebooku a Instagramu. Děkujeme také všem partnerům za možnost informovat o životě a tvorbě Agathy Christie.

Na ilustrační fotografii inzerát na naši společnost, který vyšel v Anonci v říjnu 1997. Kontaktní údaje již neplatí…