Cena SAC

Držitelé Ceny Společnosti Agathy Christie za rok 2020

V roce 1999 se Společnost Agathy Christie dohodla na spolupráci s českou sekcí Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP), která každoročně uděluje Cenu Havrana. Povídky nominované na Havran se tak zároveň staly základem pro volbu povídky, která získá Cenu Společnosti Agathy Christie. V roce 2002 se Cena SAC otevřela i autorům, kteří se klání o Havrana neúčastní.

Tato cena se uděluje povídce, která se nejvíce přiblíží duchu díla Agathy Christie. Neuspějí tedy mafiánské příběhy plné přestřelek ani povídky plné drog, sexuálního násilí a podobného ražení. Šanci mají povídky se zajímavou a překvapivou zápletkou z běžného života. Porotou jsou členové Společnosti Agathy Christie, čímž se tato cena profiluje jako laická protiváha Havrana, kterého uděluje sdružení vzniklé na profesionální bázi.

Ztvárnění ceny se v prvním ročníku ujal David Kähs, od druhého ročníku pak keramička Jana Guštarová, v roce 2005 převzal štafetu Luděk Čapek, od roku 2008 jsou udělovány věcné ceny.

Kdo se může zúčastnit?
  • automaticky autoři povídek nominovaných na Cenu Havrana vycházejících ve sborníku Nejlepší detektivní povídky roku
  • všichni ostatní autoři
Jaké jsou podmínky pro zařazené povídky?
  • povídka může mít rozsah maximálně 12 normostran
  • povídka musí být v elektronické podobě (bežně dostupný formát)
  • povídka buď nebyla doposud publikována, nebo byla publikována v roce předcházejícím udělování ceny
  • povídka musí být napsaná v češtině
Jak se přihlásit?
  • zašlete povídku v elektronické podobě na e-mail agatha@agatha.cz
  • k povídce připojte jméno, kontakt a souhlas se zveřejněním na webu www.agatha.cz, pokud se povídka umístí na prvních třech místech

Vyhrazujeme si právo do soutěže nezařadit povídku, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám.