Aktuální ročník

Vyhlašujeme už 23. ročník literární soutěže o nejlepší detektivní povídku roku Cena Společnosti Agathy Christie. Povídky můžete zasílat do 31. května 2020.

Naši cenu bychom rádi udělovali povídce, která se nejvíce přiblíží duchu díla Agathy Christie. Není to však rozhodně myšleno jako výzva k napodobování. Z předchozích ročníků je nicméně patrné, že neuspějí mafiánské příběhy plné přestřelek ani povídky plné drog, sexuálního násilí a podobného ražení. Šanci mají povídky se zajímavou a překvapivou zápletkou z běžného života.
   
Porotou jsou členové Společnosti Agathy Christie, čímž se tato cena profiluje jako laická protiváha Havrana, kterého uděluje sdružení autorů detektivek vzniklé na profesionální bázi. Členové při čtení nevědí, kdo je autorem povídek, hodnocení tedy probíhá zcela anonymně.
Jak přitom ukazují předchozí ročníky, šanci na umístění v naší soutěži mají autoři, kteří již pravidelně publikují, ale i ti, kteří s psaním teprve začínají.
Kdo se může zúčastnit?

  • automaticky autoři cca 14 povídek nominovaných na Cenu Havrana vycházejících ve sborníku nejlepších detektivních povídek roku
  • všichni ostatní autoři, kteří zašlou povídku přímo Společnosti Agathy Christie

Jaké jsou podmínky pro zařazené povídky?

  • povídka může mít rozsah maximálně 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
  • povídka musí být v elektronické podobě (bežně dostupný formát)
  • povídka buď nebyla doposud publikována, nebo byla publikována v roce předcházejícím udělování ceny

Jak se přihlásit?

  • zašlete povídku v elektronické podobě na e-mailovou adresu agatha@agatha.cz nejpozději do uzávěrky 31. května 2021
  • k povídce připojte jméno, kontakt 

Vyhlášení proběhne společně s udílením dalších cen za českou detektivní literaturu, a to podle epidemiologické situace buď koncem června, nebo po letních prázdninách. Přesný termín bude teprve oznámen.
Na e-mail agatha@agatha.cz můžete také posílat jakékoliv případné dotazy týkající se soutěže.