3 patra a 6 překladů

V říjnu věnujeme v naší výzvě pozornost překladatelům Agathy Christie. Jak to vypadá, když jedna povídka s Poirotem existuje ve 4 českých a 2 slovenských překladech?

 
Už před lety – na Mezinárodní den překladatelů – jsme zveřejnili ukázku z povídky Byt ve třetím patře, jednoho z nejlepších krátkých poirotovských příběhů, v několika českých překladech. Teď, když v rámci naší celoroční výzvy chceme na práci překladatelů upozornit, si dovolujeme tyto úryvky připomenout. K nim přidáváme dva překlady do slovenštiny.
 
Povídka vyšla knižně ve sbírce Rané případy Hercula Poirota (anglicky 1974), z níž pochází překlady ukázek 3 a 4, a ještě předtím v americkém souboru Three Blind Mice (1950), ze kterého byly pořízeny dřívější české překlady.
 
Anglický originál The Third-Floor Flat
They stood staring at a little man with a very fierce moustache and an egg‐shaped head. He wore a resplendent dressing‐gown and embroidered slippers. He bowed gallantly to Patricia. 
‘Mademoiselle!’ he said. ‘I am, as perhaps you know, the tenant of the flat above. I like to be up high — in the air — the view over London. I take the flat in the name of Mr O’Connor. But I am not an Irishman. I have another name. That is why I venture to put myself at your service. Permit me.’ With a flourish he pulled out a card and handed it to Pat. She read it.
‘M. Hercule Poirot. Oh!’ She caught her breath. ‘The M. Poirot! The great detective? And you will really help?’
 
Ukázka 1
přeložil Jaroslav Kořán, Ve jménu zákona, Pragopress 1969; též ve sbírce 13× zločin, Nakladatelství Svoboda, 1994
 
Byl to malý muž s vejčitou hlavou a mohutným knírem, oblečen do blýskavého županu a vyšívaných trepek. Dvorně se Patricii uklonil.
„Jak snad víte, mademoiselle,“ pronesl, „jsem váš soused z hořejšího bytu. Rád bydlím vysoko – už kvůli vzduchu a pak, ten pohled na Londýn... Byt mám pronajatý na jméno O’Connor, ale nejsem Ir. Jmenuji se zcela jinak. A proto jsem se odvážil nabídnout vám své služby. Dovolíte?“ A s širokým rozmachem podal Pat navštívenku, kterou vytáhl z kapsy.
„Pan Hercule Poirot. Ach!“ zajíkla se. „Poirot? Ten slavný detektiv? A skutečně nám pomůžete?“
 
Ukázka 2
přel. Eva Ruxová, 18 oříšků k rozlousknutí, Československý spisovatel 1976

Hleděli na malého mužíka s velmi bojovným knírem a vejčitou hlavou. Měl na sobě lesklý župan a vyšívané trepky. Galantně se Patricii uklonil.
„Mademoiselle!“ řekl. „Jak vy snad víte, bydlím já v bytě nad vámi. Jsem rád vysoko – kde jest vzduch – a pohled na Londýn. Mám byt pronajmutý na jméno O’Connor. Já však nejsem Irčan. Já mám jiného jména. Proto si já dovoluju nabídnout se vám k službám. Prosím, račte.“ Rozmáchlým gestem vytáhl navštívenku a podal ji Pat. Přečetla ji.
„Monsieur Hercule Poirot. Ach!“ Zalapala po vzduchu. „Ten monsieur Poirot? Ten velký detektiv? A vy opravdu chcete pomoci?“
 
Ukázka 3
přel. Michala Marková, Rané případy Hercula Poirota, Knižní klub 2007
 
Užasle hleděli na drobného mužíčka s velice výbojným knírem a vejčitou hlavou. Na sobě měl lesklý župan a vyšívané trepky. Galantně se uklonil směrem k Pat.
„Mademoiselle!“ pravil. „Jsem, jak možná víte, nájemníkem bytu nad vámi. Rád pobývám ve výškách – na vzduchu – s výhledem na Londýn. Ten byt si pronajímám pod jménem O’Connor. Ale nejsem Irem. Mám jiné jméno. Proto si dovoluji se vám nabídnout k službám. Dovolte mi.“ Obřadně vytáhl vizitku a podal ji Pat. Přečetla si ji.
„Monsieur Hercule Poirot.“ Prudce se nadechla. „Ten monsieur Poirot! Ten velký detektiv? A vy nám doopravdy pomůžete?“
 
Ukázka 4
pod názvem Byt na třetím podlaží, přel. Lukáš Houdek, The Oracle at Delphi – Věštírna v Delfách, Garamond 2010
 
Oba zůstali překvapeně zírat na drobného mužíčka s průbojným knírkem a vejčitou hlavou. Na sobě měl lesklý župan a vyšívané papuče. Galantně se Patricii poklonil.
„Mademoiselle!“ řekl. „Jak možná víte, jsem nájemníkem v bytě nad vámi. Mám rád výšku... vzduch... výhled na Londýn. Ten byt si pronajímám pod jménem pan O’Connor. Nejsem však Ir. Mé skutečné jméno je jiné. A proto si dovoluju nabídnout vám své služby. Dovolte.“ Okázale vytáhl navštívenku a podal ji Pat. Ta si ji přečetla.
„M. Hercule Poirot. Ach!“ Zalapala po dechu. „Ten monsieur Poirot! Ten velký detektiv? A vy nám opravdu pomůžete?“

Ukázka 5
pod názvem Byt na treťom poschodí, přeložil Otakar Kořínek, Sedemnásť orieškov na rozlúsknutie, Pravda 1982

 
Hľadeli na neveľkého človiečika s bojovnými fúzmi a vajcovitou hlavou. Mal oblečený ligotavý župan a vyšívané papuče. Galantne sa Patricii uklonil.
„Ako možno viete, bývam v byte nad vami. Som rád vysoko – je tam vzduch a výhľad na Londýn. Byt mám prenajatý na meno O’Connor. Ale nie som Ír. Volám sa inak. Preto si dovoľujem ponúknuť svoje služby. Ráčte!“ Širokým gestom vybral vizitku a podal ju Pat. Prečítala si ju.
„Hercule Poirot! Och!“ uniklo jej. „Vy ste ten veľký detektív? A naozaj nám chcete pomôcť?“

Ukázka 6
pod názvem Byt na treťom poschodí, přeložila Alexandra Ruppeldtová, Hercule Poirot: Poviedky, Slovenský spisovateľ 2018


Užasnuto hľadeli na územčistého chlapíka s mohutnými fúziskami a vajcovitou hlavou. Mal na sebe lesklý župan a vyšívané papuče. Galantne sa uklonil Patricii.
Mademoiselle,“ povedal, „neviem, či viete, ale bývam rovno nad vami. Mám rád výšky, vzduch, páči sa mi výhľad na Londýn. Prenajímam si byt na meno O’Connor. Ale nie som Ír a volám sa inak. Dovoľujem si ponúknuť vám svoje služby. Smiem?“ Obradne vytiahol vizitku a podal jej ju. Prečítala si, čo na nej stálo.
Monsieur Hercule Poirot!“ zhíkla. „Ten Poirot? Slávny detektív? Naozaj nám pomôžete?“