Past na myši v českých překladech

U příležitosti Mezinárodního dne překladatelů, který připadá na svatého Jeronýma, patrona překladatelů, zveřejňujeme porovnání tří (čtyř) českých překladů divadelní hry Agathy Christie Past na myši.

Past na myši jsme vybrali proto, že si letos v říjnu a listopadu připomínáme 70 let od světové, resp. londýnské premiéry.

Nabízíme anglický originál a tři překlady do češtiny, jeden z nich ve dvou verzích, které se částečně liší. Jako ukázku jsme vybrali kousek z druhého obrazu prvního jednání. Na scéně je krátce seržant Trotter, který dorazil do penzionu, v němž může být podle indicií policie vrah.


Anglický originál

GILES. (moving eight of the arch up eight) Er — this is Detective Sergeant Trotter.
TROTTER. (moving to left of the large armchair) Good afternoon.
MRS. BOYLE. You can’t be a sergeant. You’re too young.
TROTTER. I’m not quite as young as I look, madam.
CHRISTOPHER. But terribly hearty.
GILES. We’ll stow your skis away under the stairs.
(GILES and TROTTER exit through the archway up right.)
MAJOR METCALF. Excuse me, Mrs. Ralston, but may I use your telephone?
MOLLIE. Of course, Major Metcalf.
(MAJOR METCALF goes to the telephone and dials.)
CHRISTOPHER. (sitting at the right end of the sofa) He’s very attractive, don’t you think so? I always think that policemen are very attractive.
MRS. BOYLE. No brains. You can see that at a glance.
MAJOR METCALF. (into the telephone) Hullo! Hullo! (to MOLLIE) Mrs. Ralston, this telephone is dead — quite dead.
MOLLIE. It was all right about half an hour ago.
MAJOR METCALF. The line’s gone with the weight of the snow, I suppose.


Ukázka 1a

Jako překladatelé uvedeni Jaroslav Chuchvalec a Luba a Rudolf Pellarovi
Citováno podle scénáře divadelní hry, který vydala agentura Dilia v roce 1961

Giles /jde doprava/ To je – eh – detektiv seržant Trotter.
/Trotter přejde nalevo od křesla/
Trotter Dobrý den.
Boylová Vy že jste seržant? Takový mladík?
Trotter Nejsem tak mladý, jak vypadám, paní.
Kryštof Ale vypadáte energicky.
Giles Dáme ty lyže do kumbálu pod schodištěm.
/Giles a Trotter odejdou vpravo/
Metcalf Dovolila byste, paní Ralstonová, abych si zatelefonoval?
Mollie Prosím, pane majore.
/Metcalf jde k telefonu a vytáčí číslo/
Kryštof /sedí na pravém konci pohovky/ Vypadá zajímavě, že? Lidé od policie vypadají vůbec zajímavě.
Boylová Nemá kouska inteligence. To se pozná na první pohled.
Metcalf /do telefonu/ Haló… haló… /k Mollie/ Paní Ralstonová, ten telefon je hluchý, úplně hluchý!
Molie Ještě před chvílí byl v pořádku.
Metcalf Vedení se asi přetrhlo pod tou tíhou sněhu.


Ukázka 1b

Jako překladatelé uvedeni Jaroslav Chuchvalec a Luba a Rudolf Pellarovi
Citováno podle scénáře divadelní hry, který vydala agentura Dilia v roce 1978

Giles (přejde doprava) To je – e – detektiv seržant Trotter.
(Trotter přejde na levou stranu křesla)
Trotter Dobrý den.
Boylová Vy že jste seržant? Takový mladík?
Trotter Já nejsem tak mladý, jak vypadám, paní.
Kryštof Ale vypadáte energicky.
Giles Ty lyže vám dáme do kramárny pod schodištěm.
(Giles s Trotterem odejdou vpravo)
Metcalf Směl bych si od vás zatelefonovat, paní Ralstonová?
Mollie Samozřejmě, pane majore.
(Metcalf jde k telefonu a vytáčí číslo)
Kryštof (sedí na pravém konci pohovky) Vypadá zajímavě, viďte? Lidi od policie vypadají vůbec zajímavě.
Boylová Nemá za mák inteligence. To je vidět na první pohled.
Metcalf (do telefonu) Haló… haló… (Molii) Ten telefon je hluchý, paní Ralstonová, úplně hluchý!
Molie: Ještě před chvílí fungoval.
Metcalf: Asi se pod tíhou sněhu přetrhlo vedení.


Ukázka 2

Přeložil Pavel Dominik
Překlad divadelní agentury Aura-Pont, který aktuálně používají česká divadla.

GILES Ehm – to je detektiv seržant Trotter.
TROTTER Dobrý den.
BOYLEOVÁ Vy nemůžete být seržant. Na to jste moc mladý.
TROTTER Nejsem tak mladý, jak vypadám, madam.
CHRISTOPHER Ale energie máte na rozdávání.
GILES Lyže vám dáme pod schody.
(Giles s Trotterem odejdou obloukem vlevo)
METCALF Promiňte, paní Ralstonová, mohu si zatelefonovat?
MOLLIE Samozřejmě, pane majore.
(Major Metcalf jde k telefonu a vytočí číslo)
CHRISTOPHER Je velmi sympatický, nemyslíte? Mám pro policisty odjakživa slabost.
BOYLEOVÁ Není moc chytrý. To je vidět na první pohled.
METCALF (Do telefonu) Haló! Haló!... (K Mollie) Paní Ralstonová, ten telefon je hluchý – úplně hluchý.
MOLLIE Před chvílí ještě fungoval.
METCALF Telefonní dráty zřejmě nevydržely tíhu sněhu.


Ukázka 3

Přeložila Edda Němcová
Knižně publikovaný překlad, součást knihy Detektivní hry, Knižní klub 2012

GILES (ustoupí vpravo od pravého průchodu): Ehm – tohle je detektiv seržant Trotter.
TROTTER (zastaví se vlevo od velkého křesla): Dobré odpoledne.
PANÍ BOYLEOVÁ: Nemůžete být seržant. Jste na to moc mladý.
TROTTER: Nejsem tak mladý, jak vypadám, madam.
CHRISTOPHER: Ale hrozně zdatný.
GILES: Uložíme vám lyže pod schodištěm.
(Giles a Trotter odcházejí průchodem vpravo)
MAJOR METCALF: Promiňte, paní Ralstonová, ale mohl bych použít váš telefon?
MOLLIE: Ovšem, majore Metcalfe.
(Major Metcalf jde k telefonu a vytáčí)
CHRISTOPHER (sedí na pravé straně pohovky): Je hrozně atraktivní, nemyslíte? Policisti mi vždycky připadali atraktivní.
PANÍ BOYLEOVÁ: Nemá žádný mozek. To vidíte na první pohled.
MAJOR METCALF (do telefonu): Haló! Haló!… (K Mollie) Paní Ralstonová, ten telefon nefunguje – je úplně hluchý.
MOLLIE: Před půl hodinou byl v pořádku.
MAJOR METCALF: Vedení nejspíš strhla váha sněhu.