Román Deset malých černoušků česky nově jako A pak nezbyl žádný

Proč kniha už i v češtině vychází pod novým názvem a kam až sahá historie přejmenovávání?

Ve Společnosti Agathy Christie chápeme, že přejmenování románu Deset malých černoušků na A pak nezbyl žádný může budit rozpaky. Je nám také jasné, že změnu názvu má právo komentovat každý. Nejprve však doporučujeme seznámit se s celým kontextem přejmenovávání, jehož počátky sahají až do časů prvního amerického vydání.

Výřez z obálky nového českého vydání, Kalibr 2021.


Agatha Christie tento román napsala na konci 30. let a knižně poprvé vyšel v listopadu 1939 ve Velké Británii, a to pod názvem Ten Little Niggers (obálka na obrázku). Z tohoto názvu prvního britského vydání byl odvozen český název Deset malých černoušků, pod nímž kniha vyšla v překladu J. Z. Nováka v roce 1988 a pak v pěti dalších vydáních. Zřejmě vůbec poprvé se v češtině tento název v souvislosti s příběhem Agathy Christie objevil už v roce 1947, když divadelní verzi, kterou ještě zmíníme níže, uvedlo Zemské divadlo Ostrava.

Vraždy podle říkanek
Pro název knihy Christie zvolila říkanku, což potom učinila ještě u několika románů (Pět malých prasátek, Nástrahy zubařského křesla nebo Kapsa plná žita), a ostatně už předtím zakomponovala říkanky do dějů povídek (Píseň o šestipenci a Čtyřiadvacet černých kosů inspirovala říkanka Píseň o šestipenci a u povídky Jak vám roste zahrádka také hraje roli říkanka).

„Říkankový“ název nebo i navázání říkanky na děj příběhu tedy není v díle Agathy Christie nic specifického. Text říkanky o černoušcích prošel vývojem. Roku 1868 ho adaptoval Septimus Winner jako Ten Little Injuns (Deset malých indiánů; Injun je označení pro indiána v angličtině, která má též slovo Indian). Rok nato vznikla verze Franka Greena Ten Little Niggers, jejíž poslední verš zní „And Then There Were None“ (v překladu J. Z. Nováka „A pak nezbyl žádný“).

Pro Deset malých černoušků hraje říkanka zásadní roli. Děj románu, jak ho napsala Agatha Christie a jak vyšel v prvním britském vydání, se odehrává na Černochově ostrově (anglicky Nigger Island), hosté na ostrově objevují figurky černoušků, a když začnou postavy postupně umírat, děje se tak více či méně podle slov, jak umírají černoušci v říkance.

„Napsala jsem knihu Deset malých černoušků, protože napsat ji bylo tak těžké, že mě ten nápad fascinoval. Deset lidí mělo zemřít, aniž by to začalo být směšné a aniž by bylo jasné, kdo je vrah. Napsala jsem tu knihu po příšerně složitém promýšlení a měla jsem radost, co jsem z toho udělala.“

Agatha Christie ve Vlastním životopise, překlad Marta Staňková

První americké knižní vydání následovalo po britském, v roce 1940, a to již pod změněným názvem And Then There Were None (A pak nezbyl žádný). Nebylo to přitom poprvé ani naposledy, co Američané zvolili jiný název, a ani to není jediná věc, ve které se britská a americká vydání knih Agathy Christie liší. Jsou totiž i případy, kdy se britská a americká verze liší textově (přinejmenším v případě knih Vždyť je to hračka, Mrtvá v knihovně a Není kouře bez ohýnku jsou americká vydání kratší, Tragédie o třech jednáních dokonce nemá zcela identické řešení). V případě Černoušků změnu názvu způsobila americká politická situace, postavení lidí černé barvy pleti a to, jak angličtina slovo „nigger“ vnímá. Nezapomínejme totiž, že v češtině jsou na rozdíl od angličtiny slova „černoušek“ i „černoch“ – ve významu, kterému věnujeme pozornost – neutrální, tedy bez jakéhokoliv expresivního příznaku.

Černochův, Indiánův a Vojákův ostrov
Přejmenování knihy na And Then There Were None v americkém vydání podle posledního verše říkanky si vynutilo zásahy i přímo v textu. Ostrov byl přejmenován na Indiánův ostrov (Indian Island) a z figurek černoušků se staly figurky indiánků. Vybraná americká vydání z let 1964–1986 vycházela pod ještě jiným názvem – Ten Little Indians („Deset malých indiánků“).

Anglické názvy i názvy v jiných jazycích mapuje web Delicious Death zde

K další změně dochází v 80. letech. Figurky indiánků nahrazují vojáčci a z Indiánova ostrova se stává Vojákův ostrov. Britská i americká vydání už potom vycházejí jenom pod názvem And Then There Were None.

Přejmenovávání se postupně dotklo rovněž jiných jazyků. V roce 2019 si i česká média všimla, že tzv. politicky korektní název zvolili ve Francii. Těmto zprávám však chyběl širší kontext, který by býval vysvětlil, že takové přejmenovávání se už událo také v jiných zemích. Stačí se přitom podívat na Slovensko, kde v roce 1995 vyšla detektivka jako Desať malých černoškov, ale v roce 2010, tedy skoro desetiletí před francouzskou „epizodou“, poprvé jako A neostal ani jeden.

Korektně na divadle už od roku 2008
„Nový“ název navíc máme přes deset let i v češtině. Když román vycházel v roce 2005 v tzv. černé řadě Knižního klubu, zvažoval se už tehdy politicky korektní titul, ale nakladateli se podařilo ponechat zavedený český název. Rychleji než u knihy však došlo k přejmenování divadelní adaptace, kterou vytvořila Agatha Christie a která měla britskou premiéru v roce 1943. Pod názvem A pak už tam nezbyl ani jeden je v Česku uváděna od roku 2008, tehdy název jako první použilo Moravské divadlo Olomouc. Stejně je pojmenován i knižně publikovaný text divadelní hry v souboru Detektivní hry 2 (2018). Na divadelních scénách i ve vydaném divadelním textu ovšem zůstaly figurky černoušků, černouškovská říkanka i pojmenování ostrova.

„Přejmenovávání“ jsme mohli zaznamenat také v souvislosti s televizní adaptací románu z dílny BBC (britská premiéra 2015). V Česku ji nejprve uvedla kabelová stanice HBO pod „novým“ názvem Až tam nezbyl žádný. Ve stejném dabingu tuto minisérii potom zařadila na program Prima, která vrátila tradiční český titul Deset malých černoušků. Způsobilo to však nelogičnost, protože přímo v adaptaci ­– v nadabované verzi i v původním anglickém znění – postavy mluví o Vojákově ostrově a vidíme tu figurky vojáčků a slyšíme říkanku o vojáčcích.

Obálky francouzského, slovenského a polského vydání.

Nový český překlad
Román, který jsme dosud byli zvyklí pojmenovávat Deset malých černoušků, nyní v češtině na přání vlastníků autorských práv poprvé vychází jako A pak nezbyl žádný (tedy s názvem nepatrně odlišným od toho, pod nímž se uvádí a vyšla divadelní adaptace). Nově knihu přeložil Milan Lžička, a jak je patrné už z obálky tohoto vydání, černoušci zmizeli kromě názvu rovněž z textu, ve kterém je nahradili vojáčci. Kniha se tak jmenuje jinak, než jsme zvyklí, ale název i text nyní korespondují s tím, jak je dostupná i v jiných jazycích.

 

V době vydání tohoto článku uvádí web Knižní klub jako předpokládané datum nového českého vydání 22. listopadu 2021.