Vyhlašujeme 21. ročník soutěže o Cenu Společnosti Agathy Christie

Vyhlašujeme už 21. ročník literární soutěže o nejlepší detektivní povídku roku 2019 Cena Společnosti Agathy Christie. Povídky můžete zasílat do neděle 21. dubna 2019.

Naši cenu bychom rádi udělovali povídce, která se nejvíce přiblíží duchu díla Agathy Christie. Není to však rozhodně myšleno jako výzva k napodobování. Z předchozích ročníků je nicméně patrné, že neuspějí mafiánské příběhy plné přestřelek ani povídky plné drog, sexuálního násilí a podobného ražení. Šanci mají povídky se zajímavou a překvapivou zápletkou z běžného života.

   
Porotou jsou členové Společnosti Agathy Christie, čímž se tato cena profiluje jako laická protiváha Havrana, kterého uděluje sdružení autorů detektivek vzniklé na profesionální bázi. Členové při čtení nevědí, kdo je autorem povídek, hodnocení tedy probíhá zcela anonymně.
Jak přitom ukazují předchozí ročníky, šanci na umístění v naší soutěži mají autoři, kteří již pravidelně publikují, ale i ti, kteří s psaním teprve začínají.

Kdo se může zúčastnit?

  • automaticky autoři cca 14 povídek nominovaných na Cenu Havrana vycházejících ve sborníku nejlepších detektivních povídek roku
  • všichni ostatní autoři, kteří zašlou povídku přímo Společnosti Agathy Christie

Jaké jsou podmínky pro zařazené povídky?

  • povídka může mít rozsah maximálně 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
  • povídka musí být v elektronické podobě (bežně dostupný formát)
  • povídka buď nebyla doposud publikována, nebo byla publikována v roce předcházejícím udělování ceny

Jak se přihlásit?

  • zašlete povídku v elektronické podobě na e-mailovou adresu agatha@agatha.cz nejpozději do uzávěrky v neděli 21. dubna 2019
  • k povídce připojte jméno, kontakt 

Vyhlášení proběhne společně s udílením dalších cen za českou detektivní literaturu, a to zřejmě v průběhu června 2019 v pražském policejním muzeu. Přesný termín bude teprve oznámen.
Na výše uvedený e-mail můžete také posílat jakékoliv případné dotazy týkající se soutěže.

Na fotografii Irena Blahníková, vítězka z roku 2018.