Vyhlašujeme 25. ročník literární soutěže o Cenu Společnosti Agathy Christie

Povídky můžete zasílat do neděle 25. června 2023.

Naši literární cenu bychom rádi udělovali povídce, která se nejvíce přiblíží duchu díla Agathy Christie. Není to však rozhodně myšleno jako výzva k napodobování. Z předchozích ročníků je nicméně patrné, že neuspějí mafiánské příběhy plné přestřelek ani povídky plné drog, sexuálního násilí a podobného ražení. Šanci mají povídky se zajímavou a překvapivou zápletkou z běžného života.

Porotou jsou členové Společnosti Agathy Christie, čímž se naše cena profiluje jako laická protiváha Ceny Havran, kterou uděluje sdružení autorů detektivek vzniklé na profesionální bázi. Členové při čtení povídek nevědí, kdo je jejich autorem, hodnocení tedy probíhá zcela anonymně.

Předchozí ročníky přitom ukazují, že šanci na umístění v naší soutěži mají autoři, kteří již pravidelně publikují, ale i ti, kteří s psaním teprve začínají.

Kdo se může zúčastnit?

  • automaticky autoři cca 14 povídek nominovaných na Cenu Havran vycházejících ve sborníku nejlepších detektivních povídek roku
  • všichni ostatní autoři, kteří zašlou povídku přímo Společnosti Agathy Christie

Jaké jsou podmínky pro zařazené povídky?

  • povídka může mít rozsah maximálně 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)
  • povídka musí být v elektronické podobě (běžně dostupný formát)
  • povídka buď nebyla doposud publikována, nebo byla publikována v roce předcházejícím udělování ceny

Jak se přihlásit?

  • zašlete povídku v elektronické podobě na e-mailovou adresu agatha@agatha.cz nejpozději do uzávěrky v neděli 25. června 2023
  • k povídce připojte jméno, kontakt 

Kdy se dozvíme vítěze?

Vyhlášení proběhne společně s udílením dalších cen za českou detektivní literaturu v září 2023. Přesný termín bude teprve oznámen.

Na e-mail agatha@agatha.cz můžete také posílat jakékoliv dotazy týkající se soutěže.