100 let od setkání kapitána Hastingse a Hercula Poirota

V loňském roce se opakovaně zmiňovalo, že je to 100 let od vytvoření Hercula Poirota. Výročí 100 let od setkání v Záhadě na zámku Styles však připadá až na letošek – právě na dnešní den. Jak je to možné?

Zasazení do roku 1917 bez bližšího vysvětlení uvádí John Curran v Utajených zápisnících Agathy Christie. Česky nevydaná publikace Everyman’s Guide to the Mysteries of Agatha Christie, kterou napsal Bruce Pendergast, uvádí relevantní vysvětlení: Ve druhé kapitole „Stylesu“ píše kapitán Hastings, který celý příběh vypráví v první osobě,  že „šestnáctý červenec připadl na pondělí“. Následujícího dne – tedy v úterý 17. července – náhodně potkává Hercula Poirota.
Dohledáním zjistíme, že úterý 17. července připadalo na rok 1917, tudíž nemohlo jít o rok 1916. Z druhého poirotovského románu Vražda na golfovém hřišti navíc víme, že se Hastings účastnil bitvy na Sommě (zmiňuje to v první kapitole), která začala 1. července 1916. V první kapitole Záhady na zámku Styles píše Hastings o několikaměsíčním pobytu v jakémsi Domě rekonvalscentů po propuštění z armády. To potvrzuje, že debut Agathy Christie se musí odehrávat až v roce 1917.
Dodejme, že nejde o první setkání těchto dvou mužů, i když je samozřejmě klíčové. Přímo ze Záhady na zámku Styles víme, že Poirot a Hasintgs se znají z dřívějška:

Po nákupu jsem vycházel ze dveří a téměř jsem vrazil do drobného muže, jenž právě vstupoval. Odstoupil jsem a omlouval se, když mě ten člověk náhle a s hlasitým výkřikem sevřel v náručí a vřele políbil.
Mon ami, Hastings!“ zvolal. „Je to vskutku mon ami Hastings!“

Záhada na zámku Styles je v češtině k dispozici jako kniha, ale sáhnout můžete i po audioknize, kterou namluvil Jaromír Meduna. Kromě televizní adaptace s Davidem Suchetem v hlavní roli existuje ještě novější (a u nás zatím neuvedená) verze v rámci francouzského cyklu Malé vraždy Agathy Christie.
Nástin děje a další zajímavosti o knize najdete na tomto odkazu.