pan Goby

Informátor Hercula Poirota. Typické je pro něj, že při rozhovoru s lidmi se jim nedívá do očí, ale kouká například po nábytku.

Výskyty: