Sophie Leonidesová

Jedna z vnuček zavražděného boháče řečkého původu Aristida Leonidese. Zasnouben s ní je Charles Haywood, syn detektiva Scotland Yardu.

Výskyty: