Helen Abernethieová

Vdova po Leo Abernethiem. Jedna z účastnic pohřbu svého švagra Richarda.

Výskyty: