Sametová revoluce a dílo Agathy Christie

Co znamenala sametová revoluce pro vydávání knih Agathy Christie?
Knihy Agathy Christie vycházely v češtině a ve slovenštině i před rokem 1989. I na nich se však podepsaly tehdejší nesvobodné poměry.
Dovolíme si zmínit dva příklady, které už od nás možná znáte zdřívějška.

Vraždit se nesmí!
Jan Zábrana píše 17. března 1971 Josefu Škvoreckému: 
„Ale není to žádná sranda. Knížky pomalu dovycházejí, už to všechno končí. Cenzura v 50. letech byla proti tomuhle sranda. Můj překlad Agáty Vraždit je hračka (Murder Is Easy) se musel překřtít na Vždyť je to hračka…“

Socialistický mladík
Ani dílu Agathy Christie se nevyhnula cenzura (nebo v tomto případě možná spíše preventivní autocenzura). Nejprve uvádíme ukázku ze Zábranova překladu, publikovaného ještě před rokem 1989, a poté překlad nový, porevoluční. Nakonec najdete anglický originál.
 
„– mně je jasné, kdo ji ukradl,“ řekla nakonec. „Ten mladík, co má ty strašné anarchistické názory. Má rád kdekoho, Taliány a Němce, jenom ne Angličany – co jiného můžete od takového člověka čekat?“
Aféra s růžovou perlou, antologie Muž v mlze (1977), s. 245, překlad Jan Zábrana
 
„Ale já vím, kdo ji podle mě vzal,“ zakončila svůj proslov. „Ten hrozný socialistický mladík. Miluje Rusy a Němce a nenávidí Angličany – co jiného od něj můžete čekat?“
Případ růžové perly, Zločiny pro dva (2003), s. 32, překlad Veronika Volhejnová
 
Anglický originál:
“– but I know who I think took it,” she ended. “That dreadful socialist young man. He loves the Russians and the Germans and hates the English – what else can you expect?”

Agatha po roce 1989
Ve svobodných poměrech jsou privatizována nebo zanikají „stará“ nakladatelství, mezi nimi i Odeon a Československý spisovatel, ve kterých vycházely rovněž knížky Agathy Christie.
Některé detektivky od Agathy se objevují i v méně kvalitních překladech (týká se to třeba prvního vydání románu Viděla jsem vraždu). Nakonec však dochází na monopol Knižního klubu.

Prozaické detektivní dílo Agathy Christie je v jedné edici v češtině zkompletováno až na podzim 2015, kdy vychází Opona. Na druhou stranu však máme autorčiny detektivky k dispozici od jednoho nakladatelství a v jednotné grafické úpravě, což se knihám třeba Georgese Simenona, Rexe Stouta nebo E. S. Gardnera nepoštěstilo.
 
Nová doba a s ní spojená možnost svobodného kontaktu se světem a volného využívání technologií zároveň znamená prostor pro kvalitnější překlady. Překladatelé měli dříve samozřejmě daleko horší možnosti vyhledávání informací a kromě toho museli více zohledňovat i neznalost některých reálií. Ze sealyham teriéra ve Smrti staré posluhovačky se tak v českém překladu stal jen teriér, z bullmastifa v Oznamuje se vražda dalmatin. To v některých vydáních Vlaku z Paddingtonu je trochu nepochopitelně řeč o „aerodynamické ženě“ a „pěkně teplém rizotu“ tam, kde má být řeč o „really hot curry“, „pořádně pálivém kari“ – v textu to navíc nedává smysl, k jídlu je rizoto, ale pak je řeč o otravě z kari.
V nových překladech pochopitelně můžete najít chyby či nepřesnosti i dnes. Už by se ale nemělo stát, že v nich bude chybět pasáž o frontách v Sovětském svazu, jako to postihlo Vlastní životopis Agathy Christie.