Členství

Členem Společnosti Agathy Christie se může stát kdokoli po odeslání přihlášky a uhrazení členského příspěvku. Členství není vázáno bydlištěm na území České republiky, plnoletostí ani dovršením 15 let věku.

Společnost Agathy Christie (někdy používáme zkratku SAC) je neziskové občanské sdružení. Její aktivity s sebou samozřejmě nesou náklady, a tak je členství spojeno s členským příspěvkem. Ten v současné době činí 400 Kč při vstupu do Společnosti v první polovině roku, zájemci přihlášení v červenci a později hradí příspěvek 200 Kč

Po zaslání přihlášky obdržíte obratem výši členského příspěvku a variabilní symbol, pod kterým zašlete, prosím, uvedený příspěvek na účet Společnosti číslo 2100075498/2010. Poté obdržíte heslo potřebné k přístupu na stránky SAC určené pouze pro její členy. Zároveň budete mít možnost přispívat do mailové konference určené členům SAC.


PŘIHLÁŠKA DO SPOLEČNOSTI AGATHY CHRISTIE

Pokud máte zájem o členství, pošlete prosím níže uvedené informace e-mailem na agatha@agatha.cz:

  • Titul, jméno, příjmení
  • Rok narození
  • Korespondenční adresa
  • E-mail
  • Odkud o nás víte