Princip

Princip fungování Společnosti vychází z našich cílů, a to především usnadnění komunikace příznivců Agathy Christie a poskytování informací svým členům.

Prvního cíle se snažíme dosahovat jednak prostřednictvím pravidelného Setkání členů, které se koná zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v Praze a občas v Brně, jednak internetovými stránkami se sekcí určenou pouze pro členy Společnosti.

Na těch se členové dozvídají informace ze života a díla Agathy Christie i zajímavosti o všem souvisejícím, jsou upozorňováni na publikování díla Agathy Christie v jakékoli podobě (knihy, rozhlas, televize), mohou využít burzu k získání obtížně dostupných titulů Královny detektivek, svěřit se se svými názory, postřehy, náměty apod. Tím se zároveň naplňuje i druhý hlavní cíl Společnosti.

Původně se všechny tyto informace dostávaly ke členům formou tištěného čtvrtletníku (vyšlo 12 čísel). V červnu 2001 jsme se však dohodli na novém systému.

Nejdůležitější články ze zmíněných 12 čísel čtvrtletníku jsou nyní veřejně přístupné na stránce věnované Královně detektivek. Další materiály již se objevují pouze na internetu. Těch, kteří neměli přístup k internetu, se ujímali tzv. patroni a texty jim zasílali v tištěné podobě.

Dále se snažíme komunikovat s nakladatelstvími a vydavetelstvími, rozhlasovými a televizními stanicemi či divadly s cílem prosazovat šíření díla Agathy Christie v České republice.

Od roku 1999 vyhlašujeme Cenu Společnosti Agathy Christie za nejlepší detektivní povídku.

Ačkoli je každá sebemenší aktivita (například ve formě příspěvku na naše stránky) vřele vítána, není ke členství zapotřebí jakákoli aktivní účast. Rovněž nemusíte být žádným znalcem díla Agathy Christie – Společnost je tu právě proto, aby z vás takového znalce udělala...

Od roku 2010 se snažímě povědomí o Agathě Christie rozšiřovat i prostřednictvím našeho facebookového profilu.