Princip

Princip fungování Společnosti vychází z našich hlavních cílů, a to především usnadnění komunikace příznivců Agathy Christie a poskytování informací svým členům.

Prvního cíle se snažíme dosahovat jednak prostřednictvím pravidelného Setkání členů, které se koná zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v Praze a občas v Brně, jednak internetovými stránkami, které mají rovněž sekci určenou pouze pro členy Společnosti. 

Původně byla ve veřejné části stránek pouze „statické“ texty, od roku 2007 se aktuální informace o vydáváných titulech, televizním vysílání apod. začaly objevovat i pro širokou veřejnost. K průběžné komunikaci členů mimo Setkíní slouží zejména mailová konference, kde se mohou svěřit se se svými názory, postřehy, náměty apod. Různé kvízy nebo interní informace se objevují i v členské sekci webu. Tím se zároveň naplňuje i druhý hlavní cíl Společnosti.

Původně se všechny informace dostávaly ke členům formou tištěného čtvrtletníku (vyšlo 12 čísel). V červnu 2001 jsme se však dohodli na novém systému.

Nejdůležitější články ze zmíněných 12 čísel čtvrtletníku jsou nyní veřejně přístupné na těchto stránkách. Další materiály již se objevují pouze na internetu. Jako pamětnickou vzpomínku bychom rádi uvedli, že těch, kteří neměli přístup k internetu, se ujímali tzv. patroni a texty jim zasílali v tištěné podobě.

Dále se snažíme komunikovat s nakladatelstvími a vydavetelstvími, rozhlasovými a televizními stanicemi či divadly s cílem prosazovat šíření díla Agathy Christie v České republice.

Od roku 1999 vyhlašujeme Cenu Společnosti Agathy Christie za nejlepší detektivní povídku.

Ačkoli je každá sebemenší aktivita (například ve formě příspěvku na naše stránky) vřele vítána, není ke členství zapotřebí jakákoli aktivní účast. Rovněž nemusíte být žádným znalcem díla Agathy Christie – Společnost je tu právě proto, aby z vás takového znalce udělala...

Pravidelná setkání doplňují navštěvy divadelních představení nebo Hra na vraždu. V roce 2010 jsme podnikli velký zájezd do Anglie Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmese.

Od roku 2010 povědomí o Agathě Christie rozšiřujeme i prostřednictvím našeho facebookového profilu, v roce 2019 jsme přidali instagramový účet.