Nemesis

Nemesis

V knize Karibské tajemství z roku 1964 se setkala slečna Marplová s výstředním milionářem Jasonem Rafielem. Když Rafiel zemřel, odkázal slečně Marplové zvláštní dědictví – slečna Jane získá 20 000 liber, ovšem za předpokladu, že přijde na kloub případu, o kterém nemá žádné informace. Heslo zní NEMESIS (bohyně pomsty). Slečna Marplová nabídku přijímá. O několik dní později se dovídá, že ji pan Rafiel zaplatil putování po anglických historických domech a zahradách. Slečna Marplová opouští St Mary Mead a vydává se na cestu s dalšími pasažéry. Brzy zjistí, že zamluveným zájezdem Rafielův plán nekončí…

Vyšehrad 1982
Knižní klub 1995
Knižní klub 2000
Knižní klub 2010
Originální rok vydání: 
1971
Zajímavosti: 

Nemesis, obsahující retrospektivní prvky, je posledním napsaným román se slečnou Marplovou. Podobně jako další romány ze 70. let byl i tento Agathou Christie nahrán na diktafon a teprve později přepsán. Kritici byli většinou tolerantní, neboť dáma Agatha se již stala „institucí“, a zohledňovali věk a zdravotní stav autorky, ale nemohli nemít připomínky k poněkud pomalejšímu tempu odvíjení děje.

Kniha je věnována Daphne Honeybonové, dlouholeté osobní asistentce Agathy Christie. Ta ve své práci pokračovala i po spisovatelčině smrti, a to po boku Maxe Mallowana.

Detektiv: 
Další zpracování: 

TV adaptace