Francouzské fráze

Fráze Překlad

Qu est-ce qu'il y a?

...un jeune homme comme ca, tellement comme il faut!
A la bonne heure.

Výborně, pro mě za mě.

Allez!

Do toho! Hajdy!; Jděte!

au contraire

naopak

autres temps, autres moeurs

jiná doba, jiné mravy

baba au rhum

rumový dortíček

beau temps
bien entendu/ Bien entendu!

opravdu, pochopitelně, samozřejmě/ Platí! Dobrá! Budiž! Ujednáno!

blanquette de veau

telecí ragú

bonsoir

dobrý večer

C'est embetant.

To je mrzuté, protivné, odporné, nepříjemné, hloupé.

C'est plus simple que ca.
C'est possible.

To je možné.

Ça dépend.

Přijde na to. To záleží na...

Ce n'est rien. Je me suis trompé.
Cela n'a pas d'importance.

To není důležité, to nemá význam.

Cela vous dit quelque chose?
Cent tonerres!

U sta hromů!

cherchez la femme

za vším hledej ženu

comme ça

takto, takhle, jen tak

Comment?

Jakže? Cože?

cordon bleu

výtečný kuchař

croyez-moi

věřte mi

dans son caractére
dernier cri

žhavá novinka, poslední výkřik

distrait

roztržitý

Eh bien.

Inu, tak tedy, no tak, nu, nuže.

Elle est jolie - et chic.
embonpoint

tloušťka

empressement

ochota, horlivost

En vérité!

Ve skutečnosti, skutečně, opravdu, vskutku

enfin

konečně, nakonec, zkrátka, totiž

Épatant!

Úžasný! Skvělý! Ohromný! Kolosální!

Et je porterai plainte à la Compagnie des Wagons-Lits.

Budu si stěžovat u Společnosti Wagons-Lits.

fed d'artifice
feux d'artifice

ohňostroje

foie gras

husí játra

haute noblesse
Hein?

Jak? Co? (ve významu není-liž pravda?)

hors d'oeuvre

předkrm

hors de combat
Jamais de la vie!

Ani nápad! Nikdy ne! Jaktěživ ne! Jakživ ne! To by se mi chtělo!

Je crois que vous avez un erreur.
je ne sais quoi

cosi

jolie femme
les dunes impéccables
Ma foi!

Na mou věru! Na mou duši!

Mais oui!

Ale ano! Ba právě!

mal de mer

mořská nemoc

manie de grandeur

posedlost velikášstvím

Mille remerciments
Mon ami

Můj příteli

mon cher

můj drahý, můj milý

Mon Dieu!

Můj Bože!

mon pauvre ami

můj ubohý příteli

mon vieux
N'est-ce pas?

Není-liž pravda? Že?

Ó me chére maison, mon nid, mon gite Le passé l habite... O, ma chere maison..
Oh, parfaitement.

Ovšem.

omelette aux champignos

omeleta na houbách

oui

ano

Pas du tout. / Du tout!

Vůbec!

Permetezz.

Dovolte.

petits pois à la francaise

zelený hrášek po francouzsku

pied-à-terre

garsoniéra

Précisément!

Přesně! Přesně tak! Právě tak!

pure chance

čirá náhoda

Qui s'excuse s'accuse.
Sacré!
Scélart! Monstre!

Darebáku! Lumpe!

tȇte-à-tȇte

tváří v tvář

Tiens!

Hleďme! Jejda! Ejhle!

Toua ǎ fait au bout, monsieur.
toujours pratique

stále praktický

Tout cela n'a pas d'importance
tout de mȇme

nicméně, přesto

Tout de meme.
tout doucement

pomaličku

une femme fatale

vamp, osudová žena

vieux jeu

staromódní

Voilà.

Tady (tam) je/ jsou. Tady máš.

Vous ȇtes bonne mère.

Vy jste dobrá matka.

Vous etes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire...
Vous n'éprouvez pas d'émotion.
Voyons!

Podívejme se! Hleďme!