Francouzské fráze

Fráze Překlad

Qu est-ce qu'il y a?

...un jeune homme comme ca, tellement comme il faut!
A la bonne heure.

Výborně, pro mě za mě.

Allez!

Do toho! / Hajdy! / Jděte!

au contraire

naopak

autres temps, autres mœurs

jiná doba, jiné mravy

baba au rhum

rumový dortíček

beau temps
bien entendu / Bien entendu !

opravdu / samozřejmě / Platí! / Dobrá! / Budiž! / Ujednáno!

blanquette de veau

telecí ragú

bonsoir

dobrý večer

Ça dépend.

Přijde na to.

Ce n’est rien. Je me suis trompé.

Nic se neděje. Spletl jsem se.

Cela n’a pas d’importance.

To není důležité.

Cela vous dit quelque chose ?

Říká vám to něco?

Cent tonerres !

U sta hromů!

cherchez la femme

za vším hledej ženu

comme ça

takto, takhle, jen tak

Comment ?

Jakže?

cordon bleu

V kontextu povídky Druhý gong označení pro výtečného kuchaře, zřejmě absolventa školy Cordon bleu.

croyez-moi

věřte mi

C’est embêtant.

To je mrzuté.

C’est plus simple que ca.

Je to ještě jednodušší.

C’est possible.

To je možné.

dans son caractère

v jeho povaze

dernier cri

poslední výkřik (ve smyslu žhavá novinka)

distrait

roztržitý

Eh bien.

Inu.

Elle est jolie – et chic.

Je hezká – a šmrncovní.

embonpoint

tloušťka

empressement

horlivost

En vérité !

To je pravda!

enfin

konečně

Épatant!

Úžasný! Skvělý! Ohromný! Kolosální!

Et je porterai plainte à la Compagnie des Wagons-Lits.

A budu si stěžovat u Společnosti Wagons-Lits.

feux d’artifice

ohňostroje

foie gras

husí játra

haute noblesse
Hein ?

Co?

hors de combat
hors-d’œuvre

předkrm

Jamais de la vie !

Jaktěživ ne!

Je crois que vous avez un erreur.
je ne sais quoi

cosi

jolie femme

hezká žena

les dunes impéccables
Ma foi!

Na mou věru!

Mais oui!

No ano!

mal de mer

mořská nemoc

manie de grandeur

posedlost velikášstvím

mille remerciments

tisíceré díky

mon ami

můj příteli

mon cher

můj drahý / můj milý

Mon Dieu!

Můj Bože!

mon pauvre ami

můj ubohý příteli

mon vieux
N’est-ce pas ?

Není-liž pravda?

Ô ma chère maison, mon nid, mon gîte / Le passé t’habite, ô ma chère maison.

http://gauterdo.com/ref/cc/chere.maison.html

Oh, parfaitement.

Ovšem.

omelette aux champignos

omeleta na houbách

oui

ano

Pas du tout. / Du tout!

Vůbec!

Permetezz.

Dovolte.

petits pois à la française

zelený hrášek po francouzsku

pied-à-terre

garsoniéra

Précisément !

Přesně tak!

pure chance

čirá náhoda

Qui s’excuse s’accuse.

Potrefená husa nejvíc kejhá.

Sacré !

Sakra!

Scélérat ! Monstre !

Darebáku! Lumpe!

tȇte-à-tȇte

tváří v tvář

Tiens !

Hleďme!

toujours pratique

stále praktický

Tout à fait au bout, monsieur.

Skutečně vzadu, pane.

Tout cela n’a pas d’importance

Tohle všechno není důležité.

tout de mȇme

přesto

tout doucement

pomaličku

une femme fatale

vamp, osudová žena

vieux jeu

staromódní

Voilà.

Tady (tam) je/ jsou. Tady máš.

Vous ȇtes bonne mère.

Vy jste dobrá matka.

Vous etes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire...
Vous n'éprouvez pas d'émotion.
Voyons!

Podívejme se! Hleďme!