Mary Westmacott

Ve Vlastním životopise popisuje Agatha Christie období své kariéry, kdy se psaní detektivek stalo samozřejmostí a víceméně stereotypním zaměstnáním. Brzy se u úspěšné spisovatelky začala projevovat touha napsat něco, co se od ní neočekává. Agatha Christie se tedy pokusila napsat čistě romantický román. Její nakladatelé z toho nebyli nadšeni a samotná autorka měla tak trochu pocit viny z toho, že utíká od pravé profese. Snad proto se rozhodla vydávat svá romantická díla pod pseudonymem. První nápad zněl Nathaniel West – po dědečkovi (Nathaniel Miller) a pradědečkovi (Thomas West), další pak Nathaniel Westmacott a nakonec se v roce 1930 objevil na pultech knihkupectví román Giant’s Bread od neznámé autorky Mary Westmacott. Až o 15 let později se čtenáři z jedné americké recenze dozvěděli, kdo se pod tímto pseudonymem skrývá. Agathu Christie toto odhalení velice rozčílilo, ale už se s tím nedalo nic dělat.
Šest romantických románů zřejmě nikdy nezíská takovou popularitu jako detektivní dílo Agathy Christie, ale pro čtenáře, který se chce o Královně zločinu dozvědět něco více, jsou tyto knihy cenným zdrojem informací. Obsahují totiž velké množství autobiografických prvků.
Do češtiny byly zatím přeloženy jen dva romány: Břímě a Já nebyl u tebe, když přicházelo jaro. V roce 2019 česky poprvé vyjde Nedokončený portét a chystá se nové vydání titulu Já nebyl u tebe…

GIANTS BREAD (1930)

mw_giant.jpgje příběh Vernona Deyreho, geniálního skladatele, který se musel osvobodit od pout lidské lásky, aby mohl vytvořit svá umělecká díla. Agatha Christie byla hudebně nadaná a zvažovala hudební kariéru. Své znalosti bohatě uplatnila právě v tomto románu při popisech technických detailů. Recenze prvního nedetektivního díla Agathy Christie vyzněly vesměs jako povzbuzení pro „začínající” autorku, která tuto knihu věnovala své matce.


UNFINISHED PORTRAIT (1934)

mw_portr.jpgDruhou výpravu své ženy do romantické oblasti popsal Max Mallowan jako téměř autobiografické dílo. Celia, hlavní hrdinka románu, je takřka literárním obrazem Agathy Christie. Dětství strávené s imaginárními společníky a starou babičkou, hudební studia v Paříži, pobyt v Káhiře, námluvy s důstojníkem, svatba s pohledným vojákem, rozvod, po kterém zůstane Celia sama se svou dcerou. Manželská krize postihne Celii v době, kdy je již značně otřesena smrtí své matky, a nervové zhroucení na sebe nedá dlouho čekat. Když román končí, je Celii 39 let a je připravena dospět. Autorce bylo v době, kdy se setkala s Maxem Mallowanem, 39 let. Více snad není třeba dodávat. Recenze označily Unfinished Portrait za průměrné dílko, které stojí zato si přečíst přinejmenším pro poutavý a zábavný popis dětství hlavní hrdinky.


ABSENT IN THE SPRING (1944)
JÁ NEBYL U TEBE, KDYŽ PŘICHÁZELO JARO

mw_sprng.jpgAgatha Christie se o tomto románu vyslovila jako o knize, se kterou byla plně spokojena, knize, kterou chtěla vždy napsat a jež měla v její mysli jasné obrysy. Napsala ji za neuvěřitelné tři dny, po kterých se dostavilo naprosté vyčerpání. Jde o příběh Joan, která prožívá osobní krizi ženy středního věku, a snad i zde se Agatha Christie prostřednictvím své hrdinky svěřuje s vlastními pochybnostmi a obavami. Recenze byly velice příznivé, ocenily knihu jako čtivý psychologický portrét poutavě a působivě napsaný a vyzdvihly schopnost autorky vypořádat se se složitou retrospektivní strukturou románu.


THE ROSE AND THE YEW TREE (1947)

mw_rose.jpgje příběhem Johna, který se chce stát něčím víc než synem instalatéra – opravdovým džentlmenem. Svým hrdinstvím za války si vybojuje splnění svého snu, navíc si získá i srdce krásné ženy... Agatha Christie se o tomto titulu ve svém životopise zmiňuje jen velice krátce, ale Max Mallowan ho označil za nejpůsobivější a nejdramatičtější ze všech šesti knih napsaných pod pseudonymem a vyjádřil přesvědčení, že neupadne v zapomnění. Recenze až takové ódy nepěly, ale vyloženě nepříznivě také nevyzněly.


A DAUGHTER‘S A DAUGHTER (1952)

vmw_daugh.jpgypráví o vztahu mezi matkou a její jedinou dcerou. Ann je atraktivní vdova, která se rozhoduje, zda začne nový život s mužem, do kterého se zamilovala, nebo zda svoji lásku a oddanost bude dále věnovat jen své 19leté dceři Sarah. Dodejme, že tato kniha byla v USA publikována až po 11 letech od britského vydání, a to pouze jako paperback. Pevná vazba následovala až o dalších 9 let později.
Málo známou infromací je, že Agatha Christie napsala i divadelní verzi příběhu, která byla uvedena v roce 1956. Pole Juliuse Greena dokonce románový text vznikl až přepracováním divadelní hry.


THE BURDEN (1956)
BŘÍMĚ

mw_burd.jpgBřímě je knihou tematicky podobnou té předchozí, pojednává o obětní lásce, která místo aby sbližovala, ničí. V tomto případě jde o vztah dvou sester. Recenze chválou nepřekypovaly a přirovnaly knihu k příběhům, jež vycházejí v běžných časopisech pro ženy. Pokud jde o americké vydání, bylo na tom velice podobně jako předešlý román.