Mary Westmacott

Ve Vlastním životopise popisuje Agatha Christie období své kariéry, kdy se psaní detektivek stalo samozřejmostí a víceméně stereotypním zaměstnáním. Brzy se u úspěšné spisovatelky začala projevovat touha napsat něco, co se od ní neočekává. Agatha Christie se tedy pokusila napsat čistě romantický román. Její nakladatelé z toho nebyli nadšeni a samotná autorka měla tak trochu pocit viny z toho, že utíká od pravé profese. Snad proto se rozhodla vydávat svá romantická díla pod pseudonymem. První nápad zněl Nathaniel West – po dědečkovi (Nathaniel Miller) a pradědečkovi (Thomas West), další pak Nathaniel Westmacott a nakonec se v roce 1930 objevil na pultech knihkupectví román Giant’s Bread od neznámé autorky Mary Westmacott. Až o 15 let později se čtenáři z jedné americké recenze dozvěděli, kdo se pod tímto pseudonymem skrývá. Agathu Christie toto odhalení velice rozčílilo, ale už se s tím nedalo nic dělat.
Šest románů zřejmě nikdy nezíská takovou popularitu jako detektivní dílo Agathy Christie, ale pro čtenáře, který se chce o Královně zločinu dozvědět něco více, jsou tyto knihy cenným zdrojem informací. Obsahují totiž velké množství autobiografických prvků.
Do češtiny byly přeloženy čtyři romány: V 90. letech vyšlo Břímě a Já nebyl u tebe, když přicházelo jaro. V roce 2019 česky poprvé vyšel Nedokončený portét a Já nebyl u tebe… pod novým titulem Odloučeni zjara. V roce 2021 následoval román Růže a tis.

GIANTS BREAD (1930)

mw_giant.jpgje příběh Vernona Deyreho, geniálního skladatele, který se musel osvobodit od pout lidské lásky, aby mohl vytvořit svá umělecká díla. Agatha Christie byla hudebně nadaná a zvažovala hudební kariéru. Své znalosti bohatě uplatnila právě v tomto románu při popisech technických detailů. Recenze prvního nedetektivního díla Agathy Christie vyzněly vesměs jako povzbuzení pro „začínající” autorku, která tuto knihu věnovala své matce.


UNFINISHED PORTRAIT (1934)
NEDOKONČENÝ PORTRÉT

mw_portr.jpgDruhou výpravu své ženy do romantické oblasti popsal Max Mallowan jako téměř autobiografické dílo. Celia, hlavní hrdinka románu, je takřka literárním obrazem Agathy Christie. Dětství strávené s imaginárními společníky a starou babičkou, hudební studia v Paříži, pobyt v Káhiře, námluvy s důstojníkem, svatba s pohledným vojákem, rozvod, po kterém zůstane Celia sama se svou dcerou. Manželská krize postihne Celii v době, kdy je již značně otřesena smrtí své matky, a nervové zhroucení na sebe nedá dlouho čekat. Když román končí, je Celii 39 let a je připravena dospět. Autorce bylo v době, kdy se setkala s Maxem Mallowanem, 39 let. Více snad není třeba dodávat. Badatelé označují toto dílo za autobiografičtější než vlastní životopis. 
Český překlad vyšel v roce 2019.


ABSENT IN THE SPRING (1944)
JÁ NEBYL U TEBE, KDYŽ PŘICHÁZELO JARO / ODLOUČENI ZJARA

mw_sprng.jpgAgatha Christie se o tomto románu vyslovila jako o knize, se kterou byla plně spokojena, knize, kterou chtěla vždy napsat a jež měla v její mysli jasné obrysy. Napsala ji za neuvěřitelné tři dny, po kterých se dostavilo naprosté vyčerpání. Jde o příběh Joan, která prožívá osobní krizi ženy středního věku, a snad i zde se Agatha Christie prostřednictvím své hrdinky svěřuje s vlastními pochybnostmi a obavami. Recenze byly velice příznivé, ocenily knihu jako čtivý psychologický portrét poutavě a působivě napsaný a vyzdvihly schopnost autorky vypořádat se se složitou retrospektivní strukturou románu.
Poslední český překlad vyšel v roce 2019.

RŮŽE A TIS (1947)

mw_rose.jpgje příběhem Johna, který se chce stát něčím víc než synem instalatéra – opravdovým džentlmenem. Svým hrdinstvím za války si vybojuje splnění svého snu, navíc si získá i srdce krásné ženy... Agatha Christie se o tomto titulu ve svém životopise zmiňuje jen velice krátce, ale Max Mallowan ho označil za nejpůsobivější a nejdramatičtější ze všech šesti knih napsaných pod pseudonymem a vyjádřil přesvědčení, že neupadne v zapomnění. Recenze až takové ódy nepěly, ale vyloženě nepříznivě také nevyzněly.
Česky vyšlo v roce 2021. V Encyklopedii Agathy Christie pod názvem Kvete-li růže i keř tisu.


A DAUGHTER‘S A DAUGHTER (1952)

vmw_daugh.jpgypráví o vztahu mezi matkou a její jedinou dcerou. Ann je atraktivní vdova, která se rozhoduje, zda začne nový život s mužem, do kterého se zamilovala, nebo zda svoji lásku a oddanost bude dále věnovat jen své 19leté dceři Sarah. Dodejme, že tato kniha byla v USA publikována až po 11 letech od britského vydání, a to pouze jako paperback. Pevná vazba následovala až o dalších 9 let později.
Málo známou infromací je, že Agatha Christie napsala i divadelní verzi příběhu, která byla uvedena v roce 1956. Pole Juliuse Greena dokonce románový text vznikl až přepracováním divadelní hry.


THE BURDEN (1956)
BŘÍMĚ

mw_burd.jpgBřímě je knihou tematicky podobnou té předchozí, pojednává o obětní lásce, která místo aby sbližovala, ničí. V tomto případě jde o vztah dvou sester. Recenze chválou nepřekypovaly a přirovnaly knihu k příběhům, jež vycházejí v běžných časopisech pro ženy. Pokud jde o americké vydání, bylo na tom velice podobně jako předešlý román.