Cikánka

The Gipsy

Averze, kterou trpí Dickie Carpenter, si povšimne pan Macfarlane, ale nikdy se jej nezeptá, jaký pro ni má důvod. Událost, která oběma zasáhne do osobního života a přinese jim utrpení, zboří mezi nimi na chvíli formální zábrany a Carpenter se druhému muži svěří, že hrůzné představy vyvolal sen, který se mu zdál v dětství. Poté následuje konflikt s cikánkou, jenž způsobí, že mu strach svírá nitro jako palčivé tajemství, a to až do setkání s paní Haworthovou. Ta ho varuje před budoucností a před operací nohy, již má podstoupit. Carpenter se ale zařídí podle svého a umírá.

Knižní klub 2010
Garamond 2013
Kalibr 2020