Volání křídel

The Call of Wings

Text povídky „Volání křídel“ přináší příběh nadpřirozené a hluboké duchovní proměny, přičemž pojednává o posledních dnech zámožného Silase Hamera a záhadné hře na flétnu, která ho vábí na onen svět. Jeho zážitek začíná rozhovorem mezi ním a jeho přítelem Dickem Borrowem. Ten podotkne, že Hamer je jediný spokojený milionář, kterého kdy zažil. Hamer bez velkého přemýšlení prohlásí, že je spokojený, protože „je veskrze materialisticky založený“, a jako takový nevěří ničemu, co nemůže vidět nebo slyšet.

Toho večera po cestě domů zažije Hamer pocit, jako by se ho dotkla smrt, a když zahne za roh, jediným zvukem, který slyší, je hra na flétnu. Zvuk se nedá srovnat s ničím, co kdy slyšel, a vyluzuje ho neznámý, ale zcela zřejmě nadaný hudebník. Flétnista nemá nohy, ale jeho dovednost je nezpochybnitelná. Když přestane hrát, Hamerovi dá hodně práce, aby zachoval klid, a má dojem, že opouští své tělo.

Knižní klub 2010
Garamond 2012
Kalibr 2020