Dobrodružství s italským šlechticem

The Adventure of the Italian Nobleman

Česko-mor. podniky tisk. a vyd. 1929
Knižní klub 2009
Garamond 2015
Knižní klub 2016
Detektiv: 
Další zpracování: 

TV zpracování