Případ levného bytu

The Adventure of the Cheap Flat

Česko-mor. podniky tisk. a vyd. 1929
Knižní klub 2009
Garamond 2013
Knižní klub 2016
Detektiv: 
Další zpracování: 

TV adaptace