Zmizení pana Davenheima

The Disappearance of Mr Davenheim

časopisecky
Česko-mor. podniky tisk. a vyd. 1929
Knižní klub 2009
Knižní klub 2016
Detektiv: 
Další zpracování: 

TV adaptace