Poirotova pátrání

Poirot Investigates

Záhadné události zavedou Hercula Poirota ve sbírce jedenácti povídek, které všechny vypráví kapitán Hastings, na anglický venkov, do různých koutů Londýna, do Francie, a dokonce až do Egypta, ale jednou detektiv ani neopustí svůj byt a vše řeší jen na základě informací od inspektora Jappa. Jako jsou rozdílná místa pátrání, jsou odlišné i vyšetřované případy – ukradené šperky, podezřele levný byt, dědička v nesnázích, ale můžeme zmínit také věci závažnější – jako třeba únos britského premiéra či příběhy s vyšetřováním vražd, mezi nimi třeba série úmrtí v povídce Tajemství egyptské hrobky

Česko-mor. podniky tisk. a vyd. 1929
Knižní klub 2009
Knižní klub 2016
Originální rok vydání: 
1924
Zajímavosti: 

Ve sbírce Poirotova pátrání z roku 1924 najdeme povídky, která Agatha Christie publikovala v časopise The Sketch o rok předtím, tedy v samým počátcích své literární tvorby.
Christie knihu původně pojmenovala The Curios Disappearence of the Opalsen Pearls („Podivné zmizení perel rodiny Opalsenových“), jak se jedna povídka jmenovala při časopiseckém publikování, tento název byl změněn na Krádež šperků v hotelu Grand Metropolitan. Nakladatelé pak navrhli titul The Grey Cells of Monsieur Poirot („Šedé buňky monsieur Poirota“), až nakonec autorka prosadila finální název, pod nímž kniha vyšla: Poirotova pátrání.
Z hlediska historických kontextů si zmínku zaslouží příběh Únos ministerského předesdy, který se odehrává v blíže neurčené době, ale z poznámek o konferenci ve Versailles a konci první světové války si jde datum domyslet...

TV adaptace