Tommy & Pentlička

Již ve druhé knize Agathy Christie - Tajemný protivník z roku 1922 - se objevuje pár mladých dobrodruhů Tom Beresford a Tuppence Cowleyová, u nás známá jako Pentlička. Byli to mladí lidé s podobnými problémy, jaké měly tisíce jejich britských vrstevníků po první světové válce - bez peněz, bez práce a připraveni vrhnout se po hlavě vstříc bouřlivým dvacátým létům.

Beresfordovi (po prvním literárním dobrodružství se z Toma a Pentličky stali manželé) se také dají považovat za zidealizovanou podobu manželů Christieových (a asi proto je měla jejich stvořitelka v oblibě). Pentlička pracovala během války, tak jako Agatha, jako dobrovolná sestra a Tommy byl členem vojenského letectva, podobně jako Archibald Christie. Christieovi se však nemuseli potýkat až s takovými finančními problémy, které prožívali nejen dobrodruzi Beresfordovi, ale mnoho vysloužilých britských vojáků a důstojníků na počátku 20. let tohoto století.

Tommy a Pentlička provázeli Agathu Christie až do úplně posledního románu, který napsala - Postern of Fate (1973), ačkoli se s jejich dobrodružstvími mohli čtenáři seznamovat velice nepravidelně. To, že byli na počátku své kariéry velice mladí, jim vysloužilo možnost stárnout stejnou rychlostí jako běžní smrtelníci, na rozdíl od Hercula Poirota či slečny Marplové a jejich pomocníků a přátel. Ani v pokročilém věku, už jako prarodiče, však manželé Beresfordovi neztratili nic na své touze po dobrodružství.

Agatha Christie ve své autobiografii uvádí, že pro ni byly příběhy s podnikavým párem určitou relaxací, a tak se k Tommymu a Pentličce ráda vracela. Poprvé tak učinila v roce 1929, kdy už byli Tom a Pentlička šťastní manželé toužící po dobrodružství (tedy především v případě Pentličky). Agatha Christie jim v knize Zločiny pro dva, která je vlastně propojenými krátkými příběhy, umožnila vžít se do známých postav detektivek, Sherlockem Holmesem počínaje a Herculem Poirotem konče, a celá kniha tak vyznívá jako povedená několikanásobná parodie.

Jejich další dobrodružství - N či M? - je opět do jisté míry autobiografické. Odehrává se v roce 1941 a Beresfordovi jsou zde popsáni jako manželé středního věku, kteří dost dobře nevědí, jak by mohli za války pomoci. Po tomto příběhu se Tommy s Pentličkou odmlčeli, až četné dotazy čtenářů "Co se stalo s T&T?" přiměly Agathu Christie v roce 1968 k sepsání jejich nového příběhu. Celkem se sice Beresfordovi objevili jen v pěti knihách Agathy Christie, ale jako její průvodci celou dlouhou kariérou, kteří s ní vlastně stárli, měli tu čest stát se hrdiny posledního díla, které jejich tvůrkyně napsala - Postern of Fate. Kvalita této knihy odpovídá pokročilému věku a zdravotnímu stavu Agathy Christie, ale pro čtenáře mohou být zajímavé mnohé autobiografické detaily vážící se ke spisovatelčinu dětství, například jsou zde popisovány hračky, se kterými si jako dítě hrávala.